Er det tid til en isolering inden vintertiden?

Isolering

Isolering i boligen er nødvendig for at kunne holde kulde og fugt ude. Isolering bliver brugt til at oprette et godt og velfungerede indeklima, så hverken boligen eller beboerne bliver påvirket af vejr og vind. Derudover fører en grundig isolering til et mindre forbrug af varme, så der ikke spildes unødvendig varme og energi.

Isolering med forskellige materialer

Materialerne til isolering er gennem årene blevet udviklet med henblik på at opnå den bedste isoleringsevne. De mest populære materialer er flamingo, glasuld, perlite, papirisolering samt rockwool. De forskellige fordele og ulemper ved materialet afhænger af situationen. Det bedste isoleringsmaterialet til situationen kan udvælges i samarbejde med en vejledende tømrer fra Østerbro, som har stort kendskab til isolering. I den sammenhæng kan der også vejledes i, hvor der bør isoleres. Det er muligt at isolere i både gulve og vægge, men det varierer fra bolig til bolig alt efter tykkelsen af ydervæggene og eventuelle hulrum, hvor isoleringen kan indsættes. Grundet den store udvikling inden for isoleringsmaterialerne er udvalget af isoleringsmåder samtidigt blevet udviklet, så det er muligt at isolere på mange forskellige måder.

Miljørigtig isolering til billige priser

I takt med samfundets øgede fokus på miljørigtige løsninger er der også opstået et hav af miljørigtige isoleringsmuligheder. En miljørigtig isolering består blandt andet af at genbruge isoleringsmaterialer og andre ressourcer for at mindske påvirkningen af miljøet under udviklingen af materialerne. Dette gavner ikke kun miljøet, men er også en fordel for økonomien, da materialerne er billigere. De miljørigtige isoleringsmuligheder fungerer lige så godt som de traditionelle isoleringsmuligheder. Det er derfor muligt at opnå det samme niveau af isolering samtidig med at varmeregningen kan mindskes – selvfølgelig uden at isoleringen påvirker miljøet på negativ vis.

Gør boligen endnu mere miljørigtig

Der findes også andre muligheder, som kan bidrage til at gøre boligen endnu mere miljørigtig. En anden bæredygtig løsning er eksempelvis de bæredygtige Velux tagvinduer og almindelige vinduer, som udnytter energien fra solens stråler. Det er muligt at omdanne de stråler fra solen, der rammer vinduerne, så energien herfra bidrager til boligens energi. Det medfører et mindre elforbrug i boligen, hvilket også gavner miljøet gennem mindskelse af CO2-udledning. De energieffektive vinduer er velfungerende og isolerer grundigt. Boligen kan derfor have stor glæde af at få udskiftet de gamle vinduer med nye vinduer, da nye vinduer har en bedre funktionsevne end gamle vinduer.

At gennemgå boligens isolering inden vintertiden er altså til stor glæde for både boligens beboere og miljøet. Der er derfor ingen grund til at udsætte isoleringen, da det vil være en god og fornuftig investering for alle.

 

Frederiksberg Tømreren

Niels Ebbesens Vej 7

1911 Frederiksberg

Tlf: 40 79 50 60

 

Store byggeprojekter kalder på kvalificeret arbejdskraft

Store byggeprojekter, som blandt andet at bygge et hus, kræver mange håndværkere med forskellige kvalifikationer. I de fleste større byggerier, er det nødvendigt at flere forskellige håndværkere arbejder sammen og koordinerer deres arbejde. Ofte vil et byggeprojekt kalde på kompetencer inden for murer-, tømrer- og malerfaget samt kræve autoriserede VVS’ere og elektrikere. For at sikre kvaliteten af arbejdet, er det vigtigt, at alle medarbejdere på tværs af fagområder er kvalificerede til at udføre de specifikke arbejdsopgaver. Derfor hyres ofte forskellige håndværkerfirmaer til at sørge for byggeprojekter. Dette kan dog ofte føre til en langvarig byggeproces, da det kræver grundig koordinering mellem de forskellige firmaer – og det kan sluge en del tid. Der findes heldigvis en løsning på dette problem, hvis et professionelt vikarbureau i København eller en anden landsdel benyttes.

håndværker vikarbureauer

Vikarbureauet sørger for koordineringen

Et vikarbureau for håndværkere kan sørge for koordinering af en helt byggeproces. Gennem deres sortiment af vikarer har de et bredt udvalg af medarbejdere med forskellig baggrund, erfaring, udannelse og særlige spidskompetencer. Alle typer af faggrupper inden forbyggebranchen er tilknyttet bureauerne, så de helt rigtige tilbyggeprojektet kan vælges. Bureauet har stor kendskab til deres tilknyttede medarbejdere, hvorfor de nøje kan udvælge de helt rigtige personer til den pågældende arbejdsopgave. Uanset om der søges en elektriker til Odense, en maler til Thy eller en tømrer som vikar i Hvidovre vil bureauet kunne tilbyde kvalificeret arbejdskraft. Til størrebyggeprojekter, hvor der kræves hjælp fra flere vikarer, kan bureauet sørge for kommunikationen med de forskellige parter.

Vikarerne er derudover vant til at arbejde sammen om både større og mindre byggeprojekter, så deres evne til at samarbejde er garanteret. Derudover sker der ingen misforståelse mellem de forskellige parter, da bureauet kan overtage det overordnede ansvar, hvis dette ønskes.

Garanti for høj kvalitet

Ved udelukkende brug af godkendte vikarer er der garanti for høj kvalitet af det arbejde, der udføres. Vikarerne udvælges efter bureauernes minimumskriterier i forhold til uddannelses- og erfaringsniveau. Der tages ofte også højde for eventuelle spidskompetencer, så vikarer kan udvælges til specifikke projekter med særlige behov.

Nøglen til en succesfuld byggeproces

Når byggeprojektet udføres af kvalificerede fagfolk er der ingen grund til nervøsitet for fejl og mangler. De er alle vant til arbejdsformen samt vant til at arbejde sammen. Derudover vil deres spidskompetencer sikre, at de udfører alle detaljer, så resultatet af byggeprojektet er succesfuld. Bureauet koordinerer hele arbejdet, som efterfølgende bliver udført af kvalificeret arbejdskraft. Det gør hele byggeprocessen så hurtig og optimalt som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Håndværkervikaren ApS
Høvedstensvej 29
2650 Hvidovre

Husk tagrenovering inden regnen kommer

Tømrerarbejde

Har du kigget på dit tag for nyligt? I sommersolen er det ikke så kritisk om der lige ligger et par løse tagsten, men så snart efterårsregnen og vinterens sne og frost kommer, så kan det gå rigtig galt. Tagets vigtigste opgaver er, at holde dit hus tørt. Når efteråret kommer, er der derfor risiko for, at få seriøse vand- og fugtskader, hvilket kan gøre det rigtig ubehageligt at leve i huset. På sigt kan det føre til seriøse skader på boligen, som kunne have været undgået, bare ved at man havde holdt øje med taget, og ordnet det, når der var behov for det. Vi vil her, i samarbejde med Tømrerfirmaet Brødrene Kyhl, som kan tilbyde professionel tagrenovering og meget mere i Nordsjælland og omegn, give dig et par råd med på vejen.

Hvordan ved jeg, at taget skal renoveres?
Bare ved at se på taget, kan man ofte afgøre om der er risiko for, at noget kan være modent til udskiftning. Kig særligt rundt om samlinger i mursten, samlinger ved skorstenen, ovenlysvinduer og så videre. Der hvor taget skifter retning er ligeledes et udsat sted. Her sker der ofte det, at der samler sig vand, hvilket skubber stenene væk. Er taget i god stand, sker der sikkert ingenting, men er det ikke, så kan der her ske ting og sager. Kig ligeledes efter utætheder i tagryggen, hvor to tagflader mødes, eller hvor taget møder tagrenden. Igen er der her tale om steder, hvor taget slutter eller ændrer sig, og der opstår en risiko for skader. Se efter om der er revner, om der er et sted på taget hvor der er tendens til at vand samler sig eller lignende. I sidste ende har du et valg: hvis taget er meget medtaget, men du kan ikke se nogle huller eller lignende, kan du vælge at lade det være og håbe på det bedste, eller at få det ordnet, selvom det ikke er kritisk endnu. Vi anbefaler selvfølgelig det sidste.

Hvordan får jeg renoveret taget?

Renovering i Nordsjælland er det samme som Renovering alle andre steder; det handler om at udskifte de ødelagte eller knækkede tagsten, og lægge nye. Har du vand inde i huset, kan det også være, at du skal have ordnet dette i samme omgang. Er det undertaget der er ødelagt, så er det straks værre, og her skal du sandsynligvis have udskiftet hele taget for at få løst problemet.

Tømrerfirmaet Brødrene Kyhl
Kløvermarken 46
3060 Espergærde
Tlf
26 13 28 30